Život svatého Václava
Šimek, Štěpán

Cena: ZDARMA
Koupit ve formátu EPUB Koupit ve formátu PDF Koupit ve formátu PDF A6

Formát PDF A6 je přizpůsoben menším displejům hardwarových čteček, kde by byla prezentace odborných textů v běžném PDF (formát A4) těžkopádná.

Život svatého Václava

Staročeská legenda zvaná Život svatého Václava vznikla ve druhé polovině 14. století překladem latinské legendy Crescente religione cristiana, jež byla sepsána patrně v roce 1358 císařem Karlem IV. Karlova latinská legenda je považována za vrcholné dílo naší středověké latinské svatováclavské hagiografie.Její staročeský překlad se dochoval ve čtyřech verzích, nyní čtenářům předkládáme text obsažený v rukopisném Pasionálu muzejním (uloženém v Knihovně Národního muzea v Praze) z roku 1379. V roce 1878 pořídil jeho edici historik Josef Emler, avšak v podobě zohledňující současný stav poznání staré češtiny vydáváme text samostatně poprvé až nyní.

Obsah knihy

Život svatého VáclavaSouhrnná ediční poznámkaKomentář editora

Ukázka

Život svatého Václava

Ukázka 2

Souhrnná ediční poznámkaElektronické knihy starších česky psaných památek jsou pořizovány výhradně z rukopisů a starých tisků z období 13.–18. století. Při ediční práci je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je mimořádný důraz kladen na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a  Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního díla. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu).Součástí elektronických knih je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu. Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak méně často jsou uvedeny věcné vysvětlivky a zřídka jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Ukázka 3

Komentář editoraStaročeský překlad latinské svatováclavské legendy od Karla IV. se dochoval ve čtyřech verzích; jejich přehled viz pod zkratkou KarVácl in: Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha 1968, s. 82, 97.Text naší edice vychází z rukopisu označeného podle úzu Staročeského slovníku KarVáclB a obsaženého v tzv. Pasionálu muzejním (PasMuzB, uložen v Knihovně Národního muzea v Praze pod signaturou III D 45) na foliích 141v–145r, datován je rokem 1379.Původní text je psán ve dvou sloupcích. Písař užil tzv. mladšího spřežkového pravopisu, v textu se nevyskytuje žádné diakritikon. Písař byl značně pečlivý, omyly či chyby jsou spíše ojedinělé; emendujeme je a v poznámce uvádíme původní, chybné znění.Text v podobě reflektující současný stav poznání staré češtiny vychází samostatně poprvé (v nedávné době byl vydán ve Výboru ze starší české literatury. Praha 2011, ovšem jen s textově kritickým aparátem a obecnou ediční poznámkou vztahujícími se k Výboru jako celku).Při přepisu jsme se řídili obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301) a Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha 1957, s. 25–35).Z problematičtějších pravopisných jevů explicitně zmiňme pouze následující:a) jotaci v krátkých slabikách (resp. její kolísaní) přepisujeme podle pramene (např. wſſie/wſſe → všě/vše)b) u vlastních jmen osobních zachováváme prvky tzv. cizího pravopisu, píšeme tedy Spytigneus, geminátu Cyrill(us) nebo aspirované „th“: Thuman, DathanDříve byla legenda vydána roku 1878 Josefem Emlerem (Spisové císaře Karla IV. Památky (staré) 4. Praha, s. 109–118). Emlerem uplatněné „předgebauerovské“ transkripční zásady daly vzniknout edici, která – z dnešního pohledu – obsahuje množství chyb. Přesto je toto vydání dodnes cenné pro uvádění variant z textů KarVáclA a KarVáclD.

Kniha Život svatého Václava

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
AutorŠimek, Štěpán
EditořiLehečka, Boris
Rok vydání2012
ISBN978-80-86496-57-3
Jazykčeština
Období2. polovina 14. století

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Hořejší, Michal L. – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Koupilová, Marcela – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlí

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středově...

ZDARMA

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Boček, Miroslav;Černá, Alena M.

Překlad německého spisu o životě a zázracích sv. Vendelína, skotského královského syna, který odvrhl světské bohatství a moc a usadil se v Sársku jako pouste...

ZDARMA

Výbor ze starší české literatury, druhé, doplněné vydání

Výbor ze starší české literatury, druhé, doplněné vydání

Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlína

Výbor ze starší české literatury obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středověkou literaturu r...

ZDARMA

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Černá, Alena M.

Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňov...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty