Výbor ze starší české literatury

Litujeme, zobrazená kniha momentálně není v prodeji.
Vyberte si jinou ze stejné kategorie:
Starší česká literatura

Výbor ze starší české literatury

Výbor ze starší české literatury obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středověkou literaturu reprezentují např. díla veršované lyriky, erbovní pověst o Bruncvíkovi, úryvky z biblické knihy Genesis a z děl Tomáše ze Štítného i Jana Husa a ukázky z odborné středověké literatury lékařské a právnické. Raný novověk je zastoupen mj. spisy zábavního charakteru – cestopisem, satirami, kuchařkou atd.Výbor ze starší české literatury stojí na počátku nového edičního projektu a je „ochutnávkou“ z chystaných knih. Edičně jej připravilo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují nezbytný textověkritický komentář.

_____

Vážení čtenáři, elektronickou knihu a její správné zobrazení jsme testovali na přibližně deseti různých typech hardwarových čteček. Bohužel není v našich silách otestovat všechny hardwarové a softwarové kombinace. Velice přivítáme vaši zpětnou vazbu. Pokud se setkáte s jakýmikoliv obtížemi se zobrazením, prosím, napište detaily na náš e-mail eshop@academia.cz, děkujeme.

Pokud jste již knihu stáhli, budete na vydání nové verze upozorněni e-mailem.

Obsah knihy

ObsahNa úvod„První česká věta“ – přípisek v zakládací listině kapituly litoměřickéSlovo do světa stvořenieModlitba KunhutinaO lišcě a o čbánu[130r] O lišcě a o čbánuSvatý VáclaveŽivot svatého VáclavaTomáš ze Štítného: Řeči nedělní a sváteční (úryvek)[10r] O svaté Luciji.V čtvrtú neděli řeč.Jan Hus: Dcerka nebo O poznání cesty pravé k spasení (úryvek)[213r] Tuto sě počíná o poznání cěsty pravé k spaseníKapitola prvnieKapitula druháKapitula třetie 46Čtvrtá kapitulaKapitula pátáKapitula šestáJan Hus: Jádro učení křesťanskéhoPovídka o Bruncvíkovi (úryvek)Noci miláLatinsko-český slovníček nečistých zvířat[FS] Levitici XI azPovídka o Alexandru Velikém (úryvek)[28r] Tuto se počíná celá kronika o Velikém AlexandruKapitola II.Kapitola III.Kapitola IV.Kapitola V.Kapitola VI.Kapitola sedmá, VII.Kapitola VIII.Bible kladrubská, kniha Genesis (úryvek)IIIIIIIIIVVIVIIVIIIVít Tasovský z Lipoltic: Z městského práva – o zlodějstvích a lúpežiech (úryvek)[80v] Kapitola o zlodějstvích a lúpežiechDvój jest krádežO zlodějském přechovávaní {a spomáhaní} brO krádeži bs {t. o ztracení} bt kúpené věci {kteráž byla ukradena} bu čie škoda budeO žalobě z zlodějstva neb krádežeO lapení zloděje z podezřenieO rozdielu krádežeO svědectví ženském pro krádež {že moci nemá} bv[82r] O krádeži kuřat, kačat, slepic, a zlé uctěnieMuož li člověk hledati ztracené věci u súseda bez odpovědiO krádeži a lúpeži lidí odsúzených {na koho přísluší} caŽaluje li kto na druhého z zlodějstva[82v] O žalobě z krádeže od pána na čeledínaO narčení zloděje cajchovaného / bezuchého / bezrukéhoO narčení psance z zlodějstvaO vedení zloděje k súduO přísaze zlodějeO zloději práva ztracenémO zamlčení krádeže, že jest škodnéO krádeži kola vozniehoO žalobě na čeledína z krádežeO rúchu z kradené vlny udělanémO krádeži omluvnémO krádeži dietěte let nedošléhoO krádežiech holomudcóv {t. let nedošlých} chKtož jest podvakrát z krádeže obžalován, nemuož svědčitiO ženě zlobivéHynek z Poděbrad: Rozprávka o jednom kupci a o jeho ženě (úryvek)[162r] Jiná opět rozprávka o jednom kupci a o jeho ženě, urozené a velmi chytré, i o jejím milovníku a o příhodě jeho uts.Chirurgické lékařství (úryvek)[237r] Jedovaté uštnutieHadové uštnutiePominulý pesVsteklý pesKtož má hada v soběKtož schne po všem životěKdyž kto ženského diela dělati nemuož cnŽenské dieloŽenské dieloŽenské dieloKterak máš ženu k smilstvu zbúřitiŽenský nesytKlánie u bociech[253r] Vnitřní votokEmigraniaSlezena otekláSpis o nových zemích Ameriga Vespucciho (úryvek)Kuchařka (úryvek)Počíná se spis o krmiech, kterak mají dělány býti, a najprvé o zadušeniněZadušenina z výmenaZadušenina z rakuovKto by chtěl dělati hlavy skládané, taktoKto chce dělati hlavu z srních hlavVořechová kašeKaše vinná a černáJinak s máslemKaše z suchých hrušekJinak v den mastnýKaše mandlová studenáKaše maková[5r] MazanecKaše brunátná v mastný i v postný denKaše z zvěřiny takto se má dělatiKaše fíkováKaše z játr volovýchKyselice z vepřových neb z telecích paznehtuovKyselice z líňovSejr mandlovýLampreda takto má se dělatiNejnoky takto dělajŠtokviše takto dělajKapry sekanéFrantovy práva (úryvek)Jan Petřík, bakalář z Benešova: O sedmerém svobodném uměníHistorie o Tyll Eulenspieglovi (úryvek)[9r] Historia XVII.Kterak Eilenšpigel všeckno nemocné v špitále jednoho dne bez všelijakého lékařství zhojilHistoria XVIII.Kterak Eilenšpigel chléb kupoval podlé přísloví, kdež lidé říkají: Kdo má chléb, tomu ho více dávajíHistoria XIX.Kterak Eilenšpigel v Brunšvaiku u pekaře se zjednalHistoria XX.Kterak Eilenšpigel při světle měsíce mouku na dvůr pytlovalHistoria XXI.Kterak Eilenšpigel vždyckny na plavém koni jezdil a nerád tu býval, kdež děti bylyHistoria XXII.Kterak Eilenšpigel u hraběte z Anhaltu za hlásného se zjednal, a když nepřátelé přijeli, nezatroubil na ně, když pak žádných nepřátel tu nebylo, tedy na ně zatroubilHistoria XXIII.Kterak Eilenšpigel koňovi svému zlaté podkovy dal přikovatiHistoria XXIV.Kterak Eilenšpigel polského krále, blázna hloupého, lotrovstvím převýšilHistoria XXV.Kterak Eilenšpiglovi knížetství luneburské zapovědíno byloHistoria XXVI.Kterak Eilenšpigel od jednoho sedláka díl země koupilSepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína (úryvek)[3] Sepsání ctnostného života svatýho Vendelína.Mistr Albrecht: Lekařství konská jistá a dokonale skušená (úryvek)[124r] Roupy aneb červy v žaludku neb v bříše hojiti, což 214 po tom poznáš, když se kůň válíČervivého koně zhojitiMaso odsedlé od kopyta koni zhojitiKopyto oddávené zhojitiKopyta plná naplnitiOdraženého koně hojitiKůň když se odrazí aneb že mu kopyto v hromadu jde a obměkčuje[125r] Kopyto když se koni sejdeO podzubcíchKterý kůň odloupá aneb že mu nohy pršíRoh prchlý koni zhojitiKopyto rozsedlé zhojitiRoh když jde v hromaduK témužOdraženého koně, když mu podšev odevstane a noha podejde, zhojitiProti nové střeleŽlavy koni zhojiti, tak, že by mu žíla pod břichem oteklaVodu který kůň zadržíŠtikavici koni zhojitiDiví maso sehnatiProstřeleného koně zhojiti, kterémuž šípu dobýti nemohouVnavou kost sehnatiŽivý vlas koni umořiti[127v] Dejchavičného koně zhojitiProti rozličným nemocem konskýmKterému koni teče hříběcí nohamiKůň, který nechce jísti a nemá břichaKterý kůň nechce tlustý býtiKterý kůň kašle tak, že by mu se boky nadejmalyProti kašliKejchavici zhojitiV kterým koni se nemoc tluče a nechce z něho venRozličné nemoci když kůň má a nemuže ho žádná věc proskočitiLokty koňské napravitiHříva když koni neleží[130r] Ochváceného koně zhojitiProti ochvácení od prachu, když mu žlabu nevymetajíKterý kůň má speklou krevZápary který kůň máHaglauf který kůň má, od něhož se mu vlasy nad kopytem zdrastíProti štěkavce koňskéVody který kůň nemuž pouštěti, že se v něm stavíKoně starého opravitiKůň, který sliní pro bolestPranostika nová (úryvek)[69r] Předmluva.[70v] Nejprve o páních roku.O lidech učených.[71v] O stavu světském.O lidech kupeckých.O lidu obecném.O ourodách.O válkách 309 a různicech.[74v] O nemocech.Souhrnná ediční poznámkaStruktura a forma elektronických edicDodatek B

Ukázka

Modlitba Kunhutina Česko, Praha, Národní knihovna České republiky, signatura VII G 17 d; začátek 14. století. Editor: Marek Janosik-Bielski. (1) [146v] Vítaj, Kráľu všemohúcí, ve všěch miestiech vševidúcí, všěch kajúcích milujúcí, věčný život dávajúcí! (5) Všeho kvietie kráše ktvúcí, všěch světlostí [147r] viece stvúcí, svým milým sě zjevujúcí, jě rozkošně kochajúcí! Vítaj, slavný Stvořiteľu, (10) vítaj, milý Spasiteľu, vítaj, věrný náš přieteľu 7, všie dobroty davateľu! Vítaj, v núzi těšiteľu, všeho hořě zbaviteľu, (15) vítaj, divný slaviteľu i rozkošný krmiteľu!

Ukázka 2

O ženě zlobivé Česko, Praha, Knihovna Národního muzea v Praze, signatura II F 8; konec 14. století. Editor: Jaroslava Pečírková. (1) [187r] Pakli kto má ženu zlobivú, ale kup jí sukni novú, a u vetchéj kaž vše dni choditi, budeť sě daleko méně zlobiti. (5) Pakliť bude láti druhé, a ty jí kup třěvíce nové; kažiž vetché 140 dievce dáti, vždyť již bude méně láti. Pakli k ní který hněv máš, (10) kup jí měšec, nuož i nový pás, a čímť bude viece rotiti, máš ji vždy dary krotiti, a čímť bude viece láti, a ty jí máš vždy dar dáti. (15) Pakliť jest nemilá proč, a ty k ní pak vesele kroč, vždy s ní pěkně nakládaje, netepa jie ani jí laje. Když tě bude chtieti bíti, (20) nemáš nic pryč ustúpiti; muožeš jie tiem pokusiti, smie liť to pak učiniti. Kdyžť dá dvě nebo tři rány, ještě nehněvaj sě na ni, (25) zdaliť klamajíc to činí, ještě nedaj jí v tom viny. Bude liť velmi búchati, tepruv hlédaj utiekati, schovaj sě někde uteka (30) a svú duši v sě uvleka; budiž tu, ažť ji 141 hněvy minú, potom bude mysli jiné. Chovaj sě pak na večeři, ať tebe viec neudeří. (35) Mluv k ní velmi dobrotivě {dotklivě} ci a čině k ní milostivě, nehněvajě sě, ale směje řci: „Máš zlé obyčeje; milá paní, ostaň toho, (40) škodíť tobě i mně mnoho, ač ty sě chceš vždy zlobiti, hněvajíc sě i mě bíti. Včera s velmi provinila, že si muže bíti chtěla; (45) s právem by sě tiem styděla!“ Dobrotú svú jejie viny přěmóžeš i ty zlé činy. „Nezlosť sě tak, ani hněvaj, pokoj sobě i mně daj. (50) Snad sě já také rozhněvám, i bude to škoditi nám; že budevě zle bydliti, budú sě nám lidé smieti, nebo že tě musím bíti. (55) Potom sě lépe pamatuj, chceš li, sama sebe lituj. Pomni, že jsi mě včera bila, ty, má paní drahá, milá! Jáť sem tebe nechtěl bíti, (60) ani sě tobě brániti, vše sem to přětrpěl míle, obrátil to v kratochvíle. Potom toho nemysl sobě, bych já sě dal bíti tobě; (65) ale já tě kázati mám, [187v] to přikázal hospodin sám. Již jsi střiedu vydržala, že jsi mě včera kázala; [jižť má střieda má nastati,] cj (70) chci tě do smrti kázati hněvem, bitím i dobrotú, chci tě tresktati tú rotú. Když já sě z čeho rozhněvám řkúc: ‚Jižť já dosti jmám,‘ (75) žělej, žes to učinila, a budeš mi tiem viece mila. Pakli tě kdy stepu z čeho, řciž: ‚Ráda, milý brachku, všeho chci sě ráda uchovati, (80) tebe na všem poslúchati. Račiž mi to odpustiti, chci sě ráda polepšiti!‘ Když pak pokornú řěč mluvíš, milejší mi býti musíš, (85) chci sě lépe pamatovati a chci tě méně hněvati. Kdyžť netepu ani sě hněvám, jedno k tobě dobrotu mievám, pomni mne pak nehněvati, (90) a to uměj zachovati; kdyžť já mám milost k tobě, nemievaj zlosti v sobě, by proti mně chtěla zlostiti, o vše sě se mnú hněvati. (95) Chci té řeči dosti mieti. Jezukriste, rač nám přieti, v dobrém stavu pevně státi, potom sě bohu dostati.“

Ukázka 3

Pranostika nová (úryvek) Česko, Praha, Strahovská knihovna, signatura AC VI 81; tisk: Karel Jauernich, Praha 1760–1766 (?). Editor: Pavlína Zápotocká. [69r] Předmluva. Mnozí jsou tak tvrdé mysle a zatvrdilého předsevzetí 241, domnívajíce se a pravíc, že člověk, kterýž by moudrý slouti a býti chtěl, nic lehkého a posměšného v sluch svůj a v usta svá vzíti 242 by neměl, příčinu tu kladouce, že by takové směšné řeči 243, vtip lidský a myšlení vysoká kazily a na překážku 244 byly. Tomu odporen jsouc, pravím 245, že vtíp lidský časem svým 246 má z velikého 247 myšlení a usilování vyňat býti a kratochvílným rozmlouváním se posilniti, aby tim snažeji mohl veliká [69v] myšlení konati. Rovně jako tělo snem, tak vtip kratochvílí se posilňuje. Protož jest Cicero, ten znamenitý mudřec, jemužto v řeči rovný není v jazyku latinském, když mnohými odpory v přech soudných utrápen byl, ihned odtud mezi poéty, totiž skladateli kunstovných veršův 248 sebral, jich 249 poslouchal, sám 250 také jejich skládání kratochvílná čítal 251, a tak tesklivosti vtipu svého ušel, jakožto o sobě vyznává 252 v řeči té, kterouž jest v Římě učinil za Archia poety. Nýbrž 253 Ezopus, ten vyvýšený mudřec, v svých knihách všecku moudrost básněmi kratochvílnými jest zastínil, jakož se čte u vejkladu jeho básní 254. Ano i moudrý Šalomoun dí, že duch truchlivý vysušuje kosti a všecky věci časné za marné klade 255, samou veselost vyvý[70r]šuje. Protož sluší člověku časem veselu býti a kunštovními řečmi se obveseliti, kterýchžto řečí 256 tato pranostika tobě dosti dá, kterážto nemaje obvzláštního roku jména 257, ale na nynější rok i na budoucí léta se vstahuje.

Kniha Výbor ze starší české literatury

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
EditořiAlena M. Černá
Miroslav Boček
Irena Fuková
Barbora Hanzová
Martina Jamborová
Marek Janosik-Bielski
Jaroslava Pečírková
Štěpán Šimek
Kateřina Voleková
Pavlína Zápotocká
Boris Lehečka
Rok vydání2011
ISBN978-80-86496-50-4
978-80-86496-51-1
Jazykčeština
Období13.–18. století

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Solfernus

Solfernus

Hanzová, Barbora

Čtenářům se poprvé dostává do rukou úplná edice památky nazvané Solfernus, alternativně také Život Adamóv. Staročeské zpracování památky založené na dosud ne...

ZDARMA

Řád korunování krále českého a královny

Řád korunování krále českého a královny

Jamborová, Martina

Český korunovační řád je jednou z našich nejvýznamnějších historických i právních památek. Byl pořízen na pokyn Karla IV., nejprve v latinském znění, a ještě...

ZDARMA

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Černá, Alena M.

Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňov...

ZDARMA

Život svatého Václava

Život svatého Václava

Šimek, Štěpán

Staročeská legenda zvaná Život svatého Václava vznikla ve druhé polovině 14. století překladem latinské legendy Crescente religione cristiana, jež byla sepsá...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty