Výbor ze starší české literatury, druhé, doplněné vydání
Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlína

Cena: ZDARMA
Koupit ve formátu EPUB Koupit ve formátu PDF Koupit ve formátu PDF A6

Formát PDF A6 je přizpůsoben menším displejům hardwarových čteček, kde by byla prezentace odborných textů v běžném PDF (formát A4) těžkopádná.

Výbor ze starší české literatury, druhé, doplněné vydání

Výbor ze starší české literatury obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středověkou literaturu reprezentují např. díla veršované lyriky, erbovní pověst o Bruncvíkovi, úryvky z biblické knihy Genesis a z děl Tomáše ze Štítného i Jana Husa a ukázky z odborné středověké literatury lékařské a právnické. Raný novověk je zastoupen mj. spisy zábavního charakteru – cestopisem, satirami, kuchařkou atd.Výbor ze starší české literatury stojí na počátku nového edičního projektu a je „ochutnávkou“ z chystaných knih. Edičně jej připravilo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují nezbytný textověkritický komentář.

Obsah knihy

Na úvodNa úvod druhého vydáníSoupis základní literatury„První česká věta“ – přípisek v zakládací listině kapituly litoměřickéSlovo do světa stvořenieModlitba KunhutinaO lišcě a o čbánuO lišcě a o čbánuSvatý VáclaveŽivot svatého VáclavaTomáš ze Štítného: Řeči nedělní a sváteční (úryvek)O svaté Luciji.V čtvrtú neděli řeč.Jan Hus: Dcerka nebo O poznání cesty pravé k spasení (úryvek)Tuto sě počíná o poznání cěsty pravé k spaseníKapitola prvnieKapitula druháKapitula třetietřetietṙietieČtvrtá kapitulaKapitula pátáKapitula šestáJan Hus: Jádro učení křesťanskéhoPovídka o Bruncvíkovi (úryvek)Noci miláLatinsko-český slovníček nečistých zvířatLevitici XILv 11,5–30Povídka o Alexandru Velikém (úryvek)Tuto se počíná celá kronika o Velikém AlexandruKapitola II.Kapitola III.Kapitola IV.Kapitola V.Kapitola VI.Kapitola sedmá, VII.Kapitola VIII.Bible kladrubská, kniha Genesis (úryvek)IIIIIIIIIVVIVIIVIIIVít Tasovský z Lipoltic: Z městského práva – o zlodějstvích a lúpežiech (úryvek)Kapitola o zlodějstvích a lúpežiechDvój jest krádežO zlodějském přechovávaní a spomáhaníO krádežiškrtnuto t. o ztracení kúpené věci kteráž byla ukradena čie škoda budeO žalobě z zlodějstva neb krádežeO lapení zloděje z podezřenieO rozdielu krádežeO svědectví ženském pro krádež že moci nemáO krádeži kuřat, kačat, slepic, a zlé uctěnieMuož li člověk hledati ztracené věci u súseda bez odpovědiO krádeži a lúpeži lidí odsúzených na koho příslušíŽaluje li kto na druhého z zlodějstvaO žalobě z krádeže od pána na čeledínaO narčení zloděje cajchovaného / bezuchého / bezrukéhoO narčení psance z zlodějstvaO vedení zloděje k súduO přísaze zlodějeO zloději práva ztracenémO zamlčení krádeže, že jest škodnéO krádeži kola vozniehoO žalobě na čeledína z krádežeO rúchu z kradené vlny udělanémO krádeži omluvnémO krádeži dietěte let nedošléhoO krádežiech holomudcóv t. let nedošlýchKtož jest podvakrát z krádeže obžalován, nemuož svědčitiO ženě zlobivéHynek z Poděbrad: Rozprávka o jednom kupci a o jeho ženě (úryvek)Jiná opět rozprávka o jednom kupci a o jeho ženě, urozené a velmi chytré, i o jejím milovníku a o příhodě jeho uts.Chirurgické lékařství (úryvek)Jedovaté uštnutieHadové uštnutiePominulý pesVsteklý pesKtož má hada v soběKtož schne po všem životěKdyž kto ženského diela dělati nemuožškrtnuto (zřejmě stejnou rukou, jakou je psána poznámka na dolním okraji) Mistra Lotra a Rufiána, bratra jeho peského a sodomského, lékařstvíŽenské dieloŽenské dieloŽenské dieloKterak máš ženu k smilstvu zbúřitiŽenský nesytKlánie u bociechVnitřní votokEmigraniaSlezena otekláSpis o nových zemích Ameriga Vespucciho (úryvek)Kuchařka (úryvek)Počíná se spis o krmiech, kterak mají dělány býti, a najprvé o zadušeniněZadušenina z výmenaZadušenina z rakuovKto by chtěl dělati hlavy skládané, taktoKto chce dělati hlavu z srních hlavVořechová kašeKaše vinná a černáJinak s máslemKaše z suchých hrušekJinak v den mastnýKaše mandlová studenáKaše makováMazanecKaše brunátná v mastný i v postný denKaše z zvěřiny takto se má dělatiKaše fíkováKaše z játr volovýchKyselice z vepřových neb z telecích paznehtuovKyselice z líňovSejr mandlovýLampreda takto má se dělatiNejnoky takto dělajŠtokviše takto dělajKapry sekanéFrantovy práva (úryvek)Jan Petřík, bakalář z Benešova: O sedmerém svobodném uměníHistorie o Tyll Eulenspieglovi (úryvek)Historia XVIII.Kterak Eilenšpigel chléb kupoval podlé přísloví, kdež lidé říkají: Kdo má chléb, tomu ho více dávajíHistoria XIX.Kterak Eilenšpigel v Brunšvaiku u pekaře se zjednalHistoria XX.Kterak Eilenšpigel při světle měsíce mouku na dvůr pytlovalHistoria XXI.Kterak Eilenšpigel vždyckny na plavém koni jezdil a nerád tu býval, kdež děti bylyHistoria XXII.Kterak Eilenšpigel u hraběte z Anhaltu za hlásného se zjednal, a když nepřátelé přijeli, nezatroubil na ně, když pak žádných nepřátel tu nebylo, tedy na ně zatroubilHistoria XXIII.Kterak Eilenšpigel koňovi svému zlaté podkovy dal přikovatiHistoria XXIV.Kterak Eilenšpigel polského krále, blázna hloupého, lotrovstvím převýšilHistoria XXV.Kterak Eilenšpiglovi knížetství luneburské zapovědíno byloHistoria XXVI.Kterak Eilenšpigel od jednoho sedláka díl země koupilSepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína (úryvek)Sepsání ctnostného života svatýho Vendelína.Mistr Albrecht: Lekařství konská jistá a dokonale skušená (úryvek)Roupy aneb červy v žaludku neb v bříše hojiti, cožcožcoz po tom poznáš, když se kůň válíČervivého koně zhojitiMaso odsedlé od kopyta koni zhojitiKopyto oddávené zhojitiKopyta plná naplnitiOdraženého koně hojitiKůň když se odrazí aneb že mu kopyto v hromadu jde a obměkčujeKopyto když se koni sejdeO podzubcíchKterý kůň odloupá aneb že mu nohy pršíRoh prchlý koni zhojitiKopyto rozsedlé zhojitiRoh když jde v hromaduK témužOdraženého koně, když mu podšev odevstane a noha podejde, zhojitiProti nové střeleŽlavy koni zhojiti, tak, že by mu žíla pod břichem oteklaVodu který kůň zadržíŠtikavici koni zhojitiDiví maso sehnatiProstřeleného koně zhojiti, kterémuž šípu dobýti nemohouVnavou kost sehnatiŽivý vlas koni umořitiDejchavičného koně zhojitiProti rozličným nemocem konskýmKterému koni teče hříběcí nohamiKůň, který nechce jísti a nemá břichaKterý kůň nechce tlustý býtiKterý kůň kašle tak, že by mu se boky nadejmalyProti kašliKejchavici zhojitiV kterým koni se nemoc tluče a nechce z něho venRozličné nemoci když kůň má, a nemuže ho žádná věc proskočitiLokty koňské napravitiHříva když koni neležíOchváceného koně zhojitiProti ochvácení od prachu, když mu žlabu nevymetajíKterý kůň má speklou krevZápary který kůň máHaglauf který kůň má, od něhož se mu vlasy nad kopytem zdrastíProti štěkavce koňskéVody který kůň nemuž pouštěti, že se v něm stavíKoně starého opravitiKůň, který sliní pro bolestPranostika nová (úryvek)Předmluva.Nejprve o páních roku.O lidech učených.O stavu světském.O lidech kupeckých.O lidu obecném.O ourodách.O válkáchválkáchWalkach a různicech.O nemocech.Souhrnná ediční poznámka

Ukázka

Výbor ze starší české literatury — druhé, doplněné vydání Na úvod Výbor ze starší české literatury je první elektronickou knihou, která čtenářům přináší díla ze staršího českého písemnictví. V chronologickém řazení obsahuje dvacet šest textů pocházejících z období třináctého až osmnáctého století. Na samý začátek jsme umístili „první českou větu“ ze zakládací listiny litoměřické kapituly, za ní následují

Ukázka 2

Výbor ze starší české literatury — druhé, doplněné vydání

Ukázka 3

Souhrnná ediční poznámka Elektronické knihy starších česky psaných památek jsou pořizovány výhradně z rukopisů a starých tisků z období 13.–18. století. Při ediční práci je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je mimořádný důraz kladen na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky. Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního díla. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu).

Kniha Výbor ze starší české literatury, druhé, doplněné vydání

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
AutorČerná, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlína
EditořiAlena M. Černá
Miroslav Boček
Irena Fuková
Barbora Hanzová
Martina Jamborová
Marek Janosik‑Bielski
Jaroslava Pečírková
Andrea Svobodová
Štěpán Šimek
Kateřina Voleková
Pavlína Zápotocká
Boris Lehečka
Rok vydání2013
ISBN978-80-86496-74-0
978-80-86496-73-3
Jazykčeština
Období13.–18. století

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Lékařství koňská

Lékařství koňská

Albrant, mistr;Černá, Alena M.

Kniha o koňském lékařství má základ v českém středověkém překladu německého díla Roßarzneibuch, které napsal mistr Albrant, štolba, kovář a koňský lékař z po...

ZDARMA

Solfernus

Solfernus

Hanzová, Barbora

Čtenářům se poprvé dostává do rukou úplná edice památky nazvané Solfernus, alternativně také Život Adamóv. Staročeské zpracování památky založené na dosud ne...

ZDARMA

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Hořejší, Michal L. – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Koupilová, Marcela – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlí

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středově...

ZDARMA

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Boček, Miroslav;Černá, Alena M.

Překlad německého spisu o životě a zázracích sv. Vendelína, skotského královského syna, který odvrhl světské bohatství a moc a usadil se v Sársku jako pouste...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty