Věda kontra iracionalita 5
Jiří Heřt;Čeněk Zlatník

Cena: 150 Kč
Koupit ve formátu EPUB

Věda kontra iracionalita 5

Ve shodě se zaměřením Klubu má publikace přispět k podpoře kritického myšlení a k porozumění vědeckému přístupu. Obsahuje 14 příspěvků psaných tak, aby byly srozumitelné širokému okruhu čtenářů. Autory jsou jednak uznávaní vědci příslušných oborů, jednak ti, kteří se danou problematikou dlouhodobě seriózně zabývají.

Tematicky jsou tu zastoupeny tři okruhy, mezi nimiž není ostrá hranice. Zaprvé jde o obecné otázky skeptického hnutí, vědy ve veřejném prostoru, vztahu přírodních a společenských věd, vztahu vědy a víry. Zadruhé jsou to populárně podaná odborná témata týkající se přírodních katastrof, člověka v elektromagnetickém poli, imunity proti chorobám, rizik biopotravin a některých aspektů alternativní medicíny. Sborník uzavírají články, které se týkají otázek, o které je všeobecný zájem – přístupu k hodnocení práce vědců, magického myšlení, fenoménu čarodějnictví, konspirační teorie, očekávání konce světa.

Široký okruh témat sjednocuje společný požadavek – obhajoba racionality ve společnosti. Ta je v klubu SISYFOS pokládána za jednu civilizačních priorit.

Pozorný čtenář se může dovědět, že leccos je jinak, než hlásají média. Některé příspěvky mají ostře polemický ráz. Pokud vyvolají diskusi, bude to jen dobře.

Obsah knihy

PŘEDMLUVASkepticismus a skeptické hnutí (Jiří Heřt, Čeněk Zlatník)Skepticismus, skepse, dvojí význam termínů, lidový a filosofickýAntičtí skepticiSkepse temného středověkuNa prahu novověkuSkepticismus novověku se vyvíjíPohled na vědu v současnostiModerní (nový) skepticismus a příčiny jeho vznikuZaložení skeptické organizaceVývoj CSICOP v USA a vznik skeptických organizací v dalších zemíchHlavní skeptická témata, šíře zájmůModernizace skepticismuVznik a organizace českého klubu skeptiků SISYFOSPoslání a cíle klubu SISYFOSSféra zájmů klubu SISYFOSÚspěchy a neúspěchyZávěr a perspektivy skeptického hnutíVěda ve veřejném prostoru a ve filosofické diskusi (Ivan Blecha)Neklidné soužití přírodních a společenských věd (Čeněk Zlatník)Věda a její členěníCo je empirickým vědám společné?Co si počít s postmodernou?Zvláštnosti společenských vědTřetí kulturaKonsilienceSpolečenské vědy se vzdávají kritického myšlení?Aféry „Sokalova typu"Iracionalita ve výchově, zvláště v českých učebnicíchNa závěrVěda a víra (Jiří Heřt)I. Náboženská víra a její výkladReligiozita ve světěPohled zahraničních skeptiků na vztah vědy a víryPostoj Českého klubu skeptiků SISYFOSCo je věda a co víra?Humanistický výklad vzniku morálkyEvoluční výklad vzniku morálkyEvoluční původ religiozity a její genetická zakotvenostII. Konflikty mezi vědou a náboženstvímSnaha přesvědčit se navzájemArgumenty pro a proti existenci BohaAntropický principTřecí plochy, překračování kompetencíEvoluční teorieKreacionismusNáboženství, esoterika a skepticiNegativní stránky náboženstvíVíra jako psychická vlastnostZávěr. Kompatibilita a tolerancePřírodní katastrofy z kritického pohledu (Miroslav Kutílek)Klasifikace katastrofGlobální geologické katastrofyRegionální klimatická katastrofa a vývoj člověkaKontinentální katastrofy, které byly u zrodu civilizacíRegionální klimatické katastrofy ohrožující civilizaceLokální katastrofyZávěryElektromagnetická hypersenzitivita (Luděk Pekárek, Jiří Heřt, Lukáš Jelínek)Působení elektromagnetického pole na člověkaElektromagnetická hypersenzitivita (EHS)Výzkum elektromagnetické hypersenzitivityPátrání po jiných příčináchSkutečná příčina syndromu elektromagnetické hypersenzitivityStanovisko světové zdravotnické organizace (WHO)Potvrzení reality syndromu EHSMechanismus rozvoje syndromu EHSVýzkum „EHS fenoménu"Prevence a terapie EHSZávěrImunologie – věda versus pavěda (Václav Hořejší)ÚvodZákladní mechanismy a „zbraně" imunitního systémuFagocytyKomplementProtilátkyT-lymfocytyPraktické aplikace imunologických poznatkůVakcinaceNádorová imunologieTransplantaceImunodeficienceAutoimunity, imunopatologieAlergiePseudověda a šarlatánství kolem imunologieZávěrJsou biopotraviny opravdu zdravější? (Zdeněk Opatrný)Jíme potraviny nebo jejich náhražky?Ekologické nebo organické potraviny jako jediná „zdravá alternativa"?Biodynamické (BD) zemědělstvíKosmická bioprodukceŽádná minerální hnojiva aneb živí se rostliny opravdu „organicky"?Pouze organická výživa – co to udělá s výnosy?Minerální jedy organické nebo anorganické?Jaká jsou pravidla pro testování obsahu „xenobiotik"?Konvenční či organické hnojení versus odolnost rostlin k patogenům a škůdcůmŽádné průmyslové pesticidy – leda ty ekoRezistenční šlechtěníRoundup jako DDT?Mykotoxiny: nejen hrozba, ale současná biorealitaBT biopesticidyGeneticky modifikované organismyAnti GM paradoxy až pokrytectví: kauza HT a ir plodinKoexistence či spolupráce ekologických zemědělců s moderními?O peníze jde až v první řaděRostliny pro budoucnost – rostliny pro životTedy závěr – jsou současné biopotraviny zdravější než ty konvenční?Nové, módní metody alternativní medicíny (Jiří Heřt)I. Nové typy medikamentózní léčbyKoloidní stříbroMMS – Miracle Mineral SupplementHomocysteinII. Tzv. alternativní psychoterapie„Hlubinná abreaktivní psychoterapie" podle DragomireckéhoEmotional Freedom Techniques – EFTKineziologie aplikovaná„Computerová kineziologie"Konstelace rodinné podle HellingeraLéčba objetím – Holding TherapyIII. Diagnosticko-léčebné přístroje„Informační" diagnosticko-léčebné přístrojeBiorezonanční terapie – BICOMIV. Nové metody AM, používané ve speciálním školstvíChirofonetikaOrofaciální stimulaceBiofeedbackV. „Nové medicíny"Detoxikační medicínaOrthomolekulární medicína„Kvantová medicína"Fyziologická regulační medicínaIntegrativní medicínaZávěrMagické myšlení v životě současného člověka (Pavla Koucká)Co je magické myšleníJaké síly magie předpokládá?Kdo myslí magickyZaklepáváte, i když nevěříte, že to funguje?Čím magické myšlení škodíA jak prospíváVěda kontra magieVěříte ,a priori‘ nebo ,a posteriori‘?DodatekAlfréd kontra Ignác Nobel: pompa a kabaret (Jiří Grygar)I. ÚvodII. Ceny Alfréda Nobela MírLiteraturaFyziologie a lékařstvíChemieFyzikaEkonomiePrestiž, pompa a mýty kolem cenJak získat Nobelovu cenu?III. Ceny Ignáce NobelaStatut a jeho proměnyIV. Alfréd vs. Ignác – nečekané se stalo skutkemV. ZávěrKonspirační teorie (Leoš Kyša)I. Konspirační teorieOčkováníTsunamiChemtrails11. září 2001HIVNikola TeslaNew World OrderII. SvětovládciIII. Šiřitelé konspiračních teoriíIV. Lze nalézt pravdu? A jak ji hledat?Nekonečné čekání na apokalypsu (Leoš Kyša)21. 12. 2012Jeden konec za druhýmProč?Fenomén čarodějnic, děsivý a věčný (Věra Nosková)Rozdělení čarodějnicMístní vědmaČerná čarodějniceČarodějnice satanistickáPověryČarodějnice v dějináchStarověkStředověk a křesťanstvíKladivo na čarodějniceStředověk a inkvizice, hony na čarodějniceSmolné knihyInkvizice v českých zemíchČarodějky ze SalemuLovy čarodějnic v Británii a Španělsku18. a 19. století, věda a rozumSoučasnostLéto 2005, RumunskoKvěten 2008, Keňa2009, NigérieVymítání ďábla stojí až osmiměsíční plat9. dubna 2010, Saúdská Arábie3. 11. 2010, USA24. 12. 2010, Haiti31. 1. 2010, RumunskoČarodějnice jako obchodnice s tajemnemČarodějnické lidové veseliceSeznam autorů

Ukázka

Jiří HeřtVĚDA A VÍRAI. NÁBOŽENSKÁ VÍRA A JEJÍ VÝKLADSvou přednášku jsem nazval Věda a víra, protože toto spojení je dnes používáno jako mantra, ale přesnější název by byl Věda a náboženství, protože je to náboženská víra, které se chci věnovat především.Proč jsem si toto téma zvolil? My přece podle našich stanov nechceme zasa­hovat do oblasti náboženské. Proč, to vyslovila přesně naše bývalá předsedkyně Věra Nosková v článku o iracionalitě víry ve Zpravodaji SISYFOS v r. 2000: „Jsem ateistka a skeptička. Vím, že náboženství jsou iracionální, ale nehodlám ,s tím něco dělat‘. Pro mne náboženství není, ale jiným lidem pomáhá, je jim oporou, je kostrou jejich duševního života. Pýcha věřících na svou víru je stejně pošetilá jako pýcha ateistů na to, že se ‚nedají opít rohlíkem‘. Považuji náboženskou víru jednotlivce za záležitost intimní, ryze soukromou, za projev osobní svobody… Ano, je to iracionální. Jako je iracionální umění, hudba, básně.“Pod to se snad všichni můžeme podepsat. Jenže je tu druhá stránka pro­blému. V minulých letech několikrát v zahraničí i v naší republice vystoupi­li na ve­řej­nos­ti zastánci kreacionismu, kteří z náboženských pozic tvrdě a s velkou reklamou napadli evoluční biologii a obecně celou vědu. Vzpomeňme třeba cyklus přednášek „Darwin and Design“ v r. 2005 nebo „Kde jsme ztra­ti­li křídla“ v r. 2008, šíření kreacionistických publikací na akademických praco­viš­tích aj.V řadě zemí se objevují silné evangelizační tendence spolu se zastrašováním ateistů. Tak je tomu např. v USA, kde je přihlášení k víře téměř podmínkou k získání jakékoli veřejné funkce.Náboženská aktivita vyvolala na druhé straně reakci v ateistických a humanis­tických kruzích. V posledních letech bylo publikováno několik protinábožen­ských knih, především kniha „The God Delusion“ (Boží blud) R. Dawkinse, dnes snad nejznámějšího evolucionisty a také aktivního skeptika, která ve světě vyvolala mimořádnou pozitivní i negativní odezvu. Např. v Anglii se na přelomu let 2009–10 v autobusech objevily plakáty s Dawkinsovým citátem „Bůh skoro jistě není“ a vedle nich text s opačnou proklamací „Bůh existuje, ano“.

Ukázka 2

Luděk Pekárek, Jiří Heřt, Lukáš JelínekELEKTROMAGNETICKÁ HYPERSENZITIVITAPŮSOBENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE NA ČLOVĚKABez hlavního zdroje energie, elektřiny, si nedovedeme dnešní civilizaci ani život v ní představit. Je všudypřítomná, využíváme ji nejrůznějšími způsoby a většinou si ani neuvědomujeme a nevnímáme, že její proudění je provázeno vznikem elektromagnetického pole (EMP) kolem všech vodičů i spotřebičů. Je nepochybné, že každý fyzikální faktor může působit na naše tělo, a tak je tomu i s EM polem. Mnozí lidé se proto domnívají, že EMP mohou být pro člověka nebezpečná a že mohou vážně poškodit jeho zdraví. Jsou přesvědčeni, že působení EMP je jednou z příčin nebo hlavní příčinou některých zdravotních obtíží a chorob. Mezi těmito obtížemi najdeme nespavost, bolesti hlavy, únavu, poruchy paměti a koncentrace, ale i vážnější choroby, např. různé zánětlivé nebo alergické reakce, poruchy nervové a srdeční aktivity, imunitního systému, Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. Často se setkáváme s názorem, že EMP může vyvolávat i rakovinné bujení. Nejznámější je taková obava ze zvýšeného výskytu dětské akutní leukemie u dětí, které žijí v blízkosti vedení vysokého napětí, kde některé epidemiologické studie našly nepatrnou zvýšenou incidenci tohoto onemocnění.Ověření této i jiných hypotéz byly věnovány stovky vědeckých studií, počítaje v to i pokusy na zvířatech a pokusy in vitro, které negativní vlivy EMP v expozicích nepřekračujících mezinárodně obecně uznávané limity neprokázaly, přesto však se takové představy ve veřejnosti stále udržují. Proto jsme se i my této otázce věnovali v našich článcích i sbornících. Sborník Věda kontra iracio­nalita (VkI) 1. obsahuje článek „Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus – fakta a mýty“, sborník VkI 2. článek „Mobilní telefony“ a sborník VkI 3. text „Člověk v magnetickém poli“. Jako problém vidí neodůvodněné obavy z expozice elektromagnetickému poli i zahraniční skeptici. Např. americký Skeptical Inquirer uveřejnil ve svém čísle 5/3 z r. 2009 dva články s názvy „Power line Panic and Mobile Mania“ a „EMF and Health. A Growing Hysteria“.

Ukázka 3

Leoš KyšaNEKONEČNÉ ČEKÁNÍ NA APOKALYPSUMyšlenka o zkáze lidstva nebo dokonce světa je prastará. Brala a dodnes na sebe bere nejrůznější podoby, od katastrofy globálních rozměrů, transformace nebo zániku lidstva až po zkázu planet. Nejnovějším datem, ke kterému se očekávání konce světa nebo jeho velké změny vztahují, je 21. prosinec 2012.21. 12. 2012Zatímco většinou se očekávání konce světa ke stanovenému datu pojila s jedním konkrétním náboženstvím či sektou, nebo byla ohraničena národní, státní či kulturní oblastí, je současné apokalyptické očekávání spojené s rokem 2012 bezkonkurenční díky své univerzálnosti. Za své je berou nejenom lidé spojení s širokým proudem New Age, z jehož prostředí „fenomén 2012“ povstal, ale i příslušníci různých tradičních náboženství nebo lidé bez deklarovaného náboženského nebo duchovního zaměření, a to doslova po celém světě.Proč 21. prosinec 2012? Podle některých autorů (Goodman, Martinez, Thomp­son) dojde tento den k završení třináctého baktunu, tedy závěrečného cyklu may­ského kalendáře, což samo o sobě jistě není zpráva, která by měla vyvolávat očekávání konce světa. Z těch několika málo originálních mayských záznamů, které se nám podařilo dochovat, jako je třeba Drážďanský kodex (jde o jedno ze tří leporel zapsaných v mayském jazyce, pojmenovaných podle měst, v nichž jsou dnes uložena; další jsou Madridský a Pařížský kodex), se nedochovalo žádné jednoznačné sdělení o tom, že by Mayové v souvislosti s koncem třináctého cyklu očekávali nějakou katastrofu nebo výraznou změnu. Nešlo ani o stanovení konce světa. Podle všeho by nejspíš začali počítat znovu od prvního cyklu nebo dokonce pokračovali dalším cyklem.Navíc je sporná i správnost výpočtu tohoto data. Přestože dnes patří mezi široce uznávané, podle jiných autorů připadá konec 13. cyklu třeba na 23. únor 1753 (Spinden), 14. prosinec 2116 (Böhm & Böhm), 23. září 2129 (Kreichgauer) nebo dokonce na 14. srpen 2532 (Vollemaere). V čem je problém? Jednoduše v tom, že nemáme žádný styčný bod mezi mayským kalendářem a kalendářem, který používáme. Výše citovaní autoři tak hledali různé způsoby, jak porovnat události zaznamenané v těch několika málo dochovaných mayských pramenech a opatřených mayským datem s událostmi, k nimž by mohli přiřadit data našeho kalendáře, ať už šlo o historické události nebo zaznamenané astronomické úkazy.

Kniha Věda kontra iracionalita 5

NakladatelstvíAcademia
AutorJiří Heřt
Čeněk Zlatník
Rok vydání2012
ISBN978-80-200-2154-0
Jazykčeština

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz: