Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína
Boček, Miroslav;Černá, Alena M.

Cena: ZDARMA
Koupit ve formátu EPUB Koupit ve formátu PDF Koupit ve formátu PDF A6

Formát PDF A6 je přizpůsoben menším displejům hardwarových čteček, kde by byla prezentace odborných textů v běžném PDF (formát A4) těžkopádná.

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Překlad německého spisu o životě a zázracích sv. Vendelína, skotského královského syna, který odvrhl světské bohatství a moc a usadil se v Sársku jako poustevník. Později se stal opatem v klášteře Tholay, kde v roce 617 zemřel. Jeho život a činy jej předurčily stát se patronem sedláků, pastýřů a dobytka. – Legenda je doplněna o modlitby a písně k sv. Vendelínovi.

Obsah knihy

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata VendelínaSouhrnná ediční poznámkaKomentář editora

Ukázka

[1] Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína, obzvláštního proti pádu dobytka, jakož i ve všech jiných potřebách mocného za nás před Bohem patrona, z německé v českou řeč přesazené a a k většímu téhož velikého dívotvorce Páně uctění s obyčejnýma hodinkami, jakož i s nábožnou písni, rozšířené od Emmanuele Františka Duchoslava Vendelína, sv. kanovníckého a vejhradního řádu premonstrátenského královského kláštera Strahofského, jinák na hoře Sion kanovníka. S povolením b duchovní vrchnosti. Léta Páně 1753. [2] Vitam sancti Vendelini abbatis cum litaniis de eodem sancto ex Germanico in Bohemicum translatam revidi, cum fundamento suo Germanico ex quo translata est ad amussim concordare, in annexisque nil ortho-doxae fidei contrarium, contineri inveni. Quare dignam censeo: ut in lucem publicam prodire possit. Litomericii 12. aprilis 1753. Carolus Franciscus Tima, assessor consistorialis. Imprimatur: Joannes Jos. Jarschel, vic. in spirit. gener. & officialis.

Ukázka 2

Souhrnná ediční poznámkaElektronické knihy starších česky psaných památek jsou pořizovány výhradně z rukopisů a starých tisků z období 13.–18. století. Při ediční práci je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je mimořádný důraz kladen na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a  Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního díla. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu).Součástí elektronických knih je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu. Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak méně často jsou uvedeny věcné vysvětlivky a zřídka jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Ukázka 3

Komentář editoraV celém tisku jsou nedůsledně používaná diakritická znaménka. Není možné jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnout, kdy se jedná o záznam rozkolísané kvantity či o kolísání jiných hláskových jevů a kdy se jedná o chybu tisku, způsobenou např. nedostatkem tiskařských typů s diakritickými znaménky. Rozhodli jsme se v maximální míře respektovat stav tisku a neběžně použitá diakritická znaménka emendovat jen tam, kde se jedná bez pochyby o chybu; v ostatních případech rozkolísaný stav ponecháváme. – Dle J. Jungmanna je překlad „špatná čeština němčinou páchnoucí.“

Kniha Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
AutorBoček, Miroslav
Černá, Alena M.
EditořiLehečka, Boris
Rok vydání2012
ISBN978-80-86496-61-0
Jazykčeština
Období1753

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Sbírka kázání založených na legendách

Sbírka kázání založených na legendách

Janosik-Bielski, Marek;Svobodová, Andrea;Voleková, Kateřina

Rukopisná Sbírka kázání založených na legendách vznikla v druhé polovině XV. století zpracováním vybraných textů z pasionálového cyklu pro homiletické účely....

ZDARMA

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Hořejší, Michal L. – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Koupilová, Marcela – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlí

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středově...

ZDARMA

Lékařství koňská

Lékařství koňská

Albrant, mistr;Černá, Alena M.

Kniha o koňském lékařství má základ v českém středověkém překladu německého díla Roßarzneibuch, které napsal mistr Albrant, štolba, kovář a koňský lékař z po...

ZDARMA

Solfernus

Solfernus

Hanzová, Barbora

Čtenářům se poprvé dostává do rukou úplná edice památky nazvané Solfernus, alternativně také Život Adamóv. Staročeské zpracování památky založené na dosud ne...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty