Sbírka kázání založených na legendách
Janosik-Bielski, Marek;Svobodová, Andrea;Voleková, Kateřina

Cena: ZDARMA
Koupit ve formátu EPUB Koupit ve formátu PDF Koupit ve formátu PDF A6

Formát PDF A6 je přizpůsoben menším displejům hardwarových čteček, kde by byla prezentace odborných textů v běžném PDF (formát A4) těžkopádná.

Sbírka kázání založených na legendách

Rukopisná Sbírka kázání založených na legendách vznikla v druhé polovině XV. století zpracováním vybraných textů z pasionálového cyklu pro homiletické účely. Převážnou většinu textů tvoří legendy opatřené nejprve uvedením do tématu a poté mravní zavírkou s prosbou k Bohu nebo světci. Samotné legendy tvoří jakési doličné příběhy, příkladné vzorce chování, tedy tzv. exempla. Edice tohoto rukopisu vychází vůbec poprvé.

Obsah knihy

ObsahSbírka kázání založených na legendáchLegenda. De sancto AndraeaDe sancta BarbaraDe sancto NicolaoConcepcio sancte Marie VirginisDe sancto ThomaDe nativitate ChristiDe sancto StephanoDe sancto JohanneInnocentumDe sancto SilvestroCircumcisio DominiIn Epiphania DominiDe sancta AgneteConversio sancti PauliPurificacionis sancte MarieDe sancto BlasioDe sancta AgataDe sancta DorotheaCathedra sancti PetriDe sancto MathiaDe sancto GregorioDe Annuncciacione sancte Marie VirginisSancti GeorgiiDe sancto ValentinoDe sancto Cirillio et MethudioSvatého Alexí životDe sancto CristoforoPhilippi et JacobiO skažení JeruzalémaIn Invencione sancte CrucisViti et ModestiIohannis vaptistePetri et PauliIakobiMaria MagdaleneLaurencyIn die AssumpcionisWartholomeiNativitatis beate VirginisO Navštievení vr panny MarieDe sancto MatheoSimonis et IudeOmnium sanctorumDe sancto MartinoDe sancta ElizabethKatherineDe Assumpcione beate VirginisSouhrnná ediční poznámkaStruktura a forma elektronických edicKomentář editora* * *Výběrová literatura

Ukázka

Obsah Sbírka kázání založených na legendách Souhrnná ediční poznámka Komentář editora

Ukázka 2

Souhrnná ediční poznámkaElektronické knihy starších česky psaných památek jsou pořizovány výhradně z rukopisů a starých tisků z období 13.–18. století. Při ediční práci je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je mimořádný důraz kladen na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a  Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního díla. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu).Součástí elektronických knih je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu. Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak méně často jsou uvedeny věcné vysvětlivky a zřídka jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Ukázka 3

Sbírka kázání založených na legendách

Kniha Sbírka kázání založených na legendách

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
AutorJanosik-Bielski, Marek
Svobodová, Andrea
Voleková, Kateřina
EditořiLehečka, Boris
Rok vydání2014
ISBN978-80-86496-74-0
Jazykčeština
Obdobípolovina 15. století

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Solfernus

Solfernus

Hanzová, Barbora

Čtenářům se poprvé dostává do rukou úplná edice památky nazvané Solfernus, alternativně také Život Adamóv. Staročeské zpracování památky založené na dosud ne...

ZDARMA

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Černá, Alena M.

Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňov...

ZDARMA

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Hořejší, Michal L. – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Koupilová, Marcela – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlí

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středově...

ZDARMA

Život svatého Václava

Život svatého Václava

Šimek, Štěpán

Staročeská legenda zvaná Život svatého Václava vznikla ve druhé polovině 14. století překladem latinské legendy Crescente religione cristiana, jež byla sepsá...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty