Příroda a kultura
Stanislav Komárek

Cena: 150 Kč
Koupit ve formátu EPUB

Příroda a kultura

Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu – je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky“? Druhé, rozšířené a doplněné vydání vychází primárně z koncepcí C. G. Junga a A. Portmanna, které spatřují společný kořen kreativity lidské i přírodní, což je v poměrech evropského myšlení pohled pozoruhodně blízký perspektivě, jak přírodu a společnost vnímala klasická Čína. Kniha se zabývá základními jungovskými pojmy, lidskou percepcí světa a jejím vztahem k jazyku, problémem antropomorfismu a sociomorfního, biomorfního a mechanomorfního modelování v naší vědecké i mimovědecké percepci přírody, paralelami mezi evolucí artefaktů a přírodních objektů, portmannovskou přírodní estetikou a dalšími příbuznými tématy v řadě navzájem souvisejících esejů, v podobném stylu jako jiné autorovy knihy.

Obsah knihy

ÚVOD K DRUHÉMU, ROZŠÍŘENÉMU VYDÁNÍVZTAH ČLOVĚKA A SVĚTA JAKO PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉMÚvodní poznámkyBox: SenNevědomí a vědomíArchetypyBox: Archetypální základy vnímání živého světaPersona a stínAnimus, anima, „starý mudrc“Sublimace, emoceSymbolSynchronicitaProjekce, komplexy KompenzacePoznámka na závěr kapitolyPOLARITA LIDSKÉ PERCEPCE SVĚTASLOVA A VĚCIJazyk u lidí a zvířatSlova a jménaSlova a zvukyOrwellovské postřehySlovní magieJazyk a společnostPoezie a metaforaBox: Archetypální základy vnímání živého světaBox: Humor Písmo a textyBRÁNY VNÍMÁNÍSmysl smyslůBox: Smyslová vikarianceMámení smyslůBox: Čas a prostorREDUKCEŘeč jako redukceRedukce a naukyRedukce ohleduplné a redukce drastickéRedukce, paranoia, mocPopisProblém antropomorfismuMODELOVÁNÍBiomorfní modelováníTechnomorfní modelováníSociomorfní modelováníBox: Etika a její úskalíINTERPRETACEJak interpretovat texty? Interpretace a moc Věštby a znameníJak interpretovat živé organismy?NAUKA A JEJÍ NOSITELÉArchaický intelektuálNauka instituční a systemizovanáTechnologie spasení Věda – sekulární náboženství?Box: Do jaké míry je novověká přírodověda zkušenostní?Ekleziomorfní strukturyBox: ParadigmaBox: Byrokracie jako fenoménCELEK A JEHO ČÁSTIBox: PohlavíPŘÍBĚH A HISTORICKÝ PROCESPříběh a mýtusEtiologické mýty evolučních naukDějeprava Proč historie?Číhající budoucnostLepší minulé a ideální typyEVOLUCE JAKO FENOMÉNBox: DemiurgPRAMENY KREATIVITYPORTMANNŮV PŘÍNOSZákladní pojmyMetafora o divadlePovrchyOpacita a transparenceSymetrieFunkce povrchů, Oudemansův fenoménKresbyTrojdimenzionální strukturyVýtvarný kánon a luxusní struktury Hingstonův přínosBiomoc RankBiochromatikaZpěv ptáků a přírodní muzikalitaVýznam Portmannova dědictvíPŘÍRODA A KULTURA„Dolaďování“ lidského těla a dušePůvod dichotomie „přírody“ a „kultury“Krajiny kulturní a přírodníSen o přírodní nevinnosti a počátky environmentálního cítěníPovaha civilizaceEnvironmentalismus a jeho myšlenkové kořenyARTEFAKTY A JEJICH EVOLUCEZvířecí artefaktyLidské artefakty a jejich evoluceLidské sebedesignováníMalbyBox: UměníJazyk jako artefakt a jeho evoluceFolklór jako fenoménDOMESTIKANTIPovaha domestikaceZdomácňování a selekceAutodomestikace člověkaÚčel domestikantůBox: Němé tvářeZvířata a lidé jako objekty reprezentaceKvětinyPOVAHA RITUÁLUZávěremMikropříběh na závěrLiteraturaJmenný rejstřík

Ukázka

POLARITA LIDSKÉ PERCEPCE SVĚTAPOLARITA LIDSKÉ PERCEPCE SVĚTALidé mají tendenci vnímat každý z aspektů nás obklopujícího světa (i sebe sama) podvojně, jako dvojici protikladů (typu dobrý × zlý, hmota × duch, pokrokový × reakční, užitečný × škodlivý, zděděný × naučený, horký × studený atd.). Tyto „protiklady“ jsou prožívány jako kvalitativně různé, a mají proto tradičně i rozdílná jména a jsou pokládány za cosi neslučitelného, zcela a úplně opačného. V archaických indoevropských jazycích (a údajně zejména v čínštině) je však řada příkladů, kdy jedno slovo původně označovalo oba konce téhož polárního páru: lat. altus – vysoký i hluboký, praestigium – mámení i proslulost, imago – obraz i vzor, řec. farmakon – jed i lék, hagios – svatý i ohavný, elpis – strach z věcí příštích i jistota z „posichrování“ proti nim, angl. apparent – zjevný i domnělý, virtual – opravdový i zdánlivý, či byl u obou alespoň dobře patrný tentýž kořen: lat. clamare – křičet, clam – tajně, skrytě; lat. siccus – suchý, sucus – šťáva; něm. stumm – němý, Stimme – hlas (někdy týž slovní kořen nabývá v různých jazycích opačného významu – lat. hostis – nepřítel, čes. host; rus. zapomniť – zapamatovat si, užasnyj – strašlivý) atd. Časté je i spojení zcela protikladných slov, které se nakonec přikloní k jednomu z obou významů: angl. without („s“ + „bez“), něm. allein (vše + jeden), sám, čes. strašně krásný atd.; blíže např. Freud (1910) ve své pozoruhodné práci Über den Gegensinn der Urworte.

Ukázka 2

PORTMANNŮV PŘÍNOSPORTMANNŮV PŘÍNOSV této knize je z myšlenek Adolfa Portmanna (1897–1982) a komentářů k nim uvedeno jen nutné minimum a zájemce o originální Portmannova díla (1948, 1960b) je třeba odkázat na původní prameny či český překlad knihy Nové cesty biologie z roku 1997, je mu věnován i nedávno vydaný sborník (Kleisner, 2008). Portmannova životopisná data a jeho historické zasazení do myšlenkových proudů „německé“ biologie a autorovy další komentáře k nim zde nebudou znovu rozváděny a čtenář je najde v původních pracích (Komárek & Verhoog, 1994; Komárek, 1997, 2004, 2008a,c). V této knize nebude podrobněji probírána ani otázka mimetických podobností v ži­vém světě, autorem dostatečně zohledněná jinde (Komárek, 2004), ani Portmannovy antropologické názory, koncentrující se zejména na reflexi člověka jakožto primáta v neotenickém stavu (blíže Komárek, 2008a). Portmannovi byl svými intelektuálními zájmy blízký i Raymond Ruyer (1962, 1964).

Ukázka 3

POVAHA RITUÁLUPOVAHA RITUÁLU

Kniha Příroda a kultura

NakladatelstvíNakladatelství Academia
AutorStanislav Komárek
Rok vydání2013
ISBN tištěného vydání978-80-200-2142-7
Jazykčeština

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Nedaleko nekonečna

Nedaleko nekonečna

Miroslav Punčochář

Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na tuto otázku je obvykle „samozřejmě ne“. Spolehlivým dokladem tohoto tvrzení se zdají být četné...

Cena 250 Kč

Evoluční tání aneb O původu rodů

Evoluční tání aneb O původu rodů

Jaroslav Flegr

Kniha volně navazuje na předchozí dílo Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin a představuje teorii zamrzlé evoluce poprvé v celé šíři. Jak mohou podle...

Cena 200 Kč

Od jazyka k logice

Od jazyka k logice

Peregrin Jaroslav

Kniha nabízí netradiční úvod do světa moderní logiky. Předkládá čtenáři řadu filozofických otázek, které se týkají východisek a cílů logických teorií a jejic...

Cena 150 Kč

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin

Jaroslav Flegr

Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola vědy. Ale co kd...

Cena 200 Kč