Příroda a kultura
Stanislav Komárek

Cena: 150 Kč
Koupit ve formátu EPUB

Příroda a kultura

Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu – je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky“? Druhé, rozšířené a doplněné vydání vychází primárně z koncepcí C. G. Junga a A. Portmanna, které spatřují společný kořen kreativity lidské i přírodní, což je v poměrech evropského myšlení pohled pozoruhodně blízký perspektivě, jak přírodu a společnost vnímala klasická Čína. Kniha se zabývá základními jungovskými pojmy, lidskou percepcí světa a jejím vztahem k jazyku, problémem antropomorfismu a sociomorfního, biomorfního a mechanomorfního modelování v naší vědecké i mimovědecké percepci přírody, paralelami mezi evolucí artefaktů a přírodních objektů, portmannovskou přírodní estetikou a dalšími příbuznými tématy v řadě navzájem souvisejících esejů, v podobném stylu jako jiné autorovy knihy.

Obsah knihy

ÚVOD K DRUHÉMU, ROZŠÍŘENÉMU VYDÁNÍVZTAH ČLOVĚKA A SVĚTA JAKO PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉMÚvodní poznámkyBox: SenNevědomí a vědomíArchetypyBox: Archetypální základy vnímání živého světaPersona a stínAnimus, anima, „starý mudrc“Sublimace, emoceSymbolSynchronicitaProjekce, komplexy KompenzacePoznámka na závěr kapitolyPOLARITA LIDSKÉ PERCEPCE SVĚTASLOVA A VĚCIJazyk u lidí a zvířatSlova a jménaSlova a zvukyOrwellovské postřehySlovní magieJazyk a společnostPoezie a metaforaBox: Archetypální základy vnímání živého světaBox: Humor Písmo a textyBRÁNY VNÍMÁNÍSmysl smyslůBox: Smyslová vikarianceMámení smyslůBox: Čas a prostorREDUKCEŘeč jako redukceRedukce a naukyRedukce ohleduplné a redukce drastickéRedukce, paranoia, mocPopisProblém antropomorfismuMODELOVÁNÍBiomorfní modelováníTechnomorfní modelováníSociomorfní modelováníBox: Etika a její úskalíINTERPRETACEJak interpretovat texty? Interpretace a moc Věštby a znameníJak interpretovat živé organismy?NAUKA A JEJÍ NOSITELÉArchaický intelektuálNauka instituční a systemizovanáTechnologie spasení Věda – sekulární náboženství?Box: Do jaké míry je novověká přírodověda zkušenostní?Ekleziomorfní strukturyBox: ParadigmaBox: Byrokracie jako fenoménCELEK A JEHO ČÁSTIBox: PohlavíPŘÍBĚH A HISTORICKÝ PROCESPříběh a mýtusEtiologické mýty evolučních naukDějeprava Proč historie?Číhající budoucnostLepší minulé a ideální typyEVOLUCE JAKO FENOMÉNBox: DemiurgPRAMENY KREATIVITYPORTMANNŮV PŘÍNOSZákladní pojmyMetafora o divadlePovrchyOpacita a transparenceSymetrieFunkce povrchů, Oudemansův fenoménKresbyTrojdimenzionální strukturyVýtvarný kánon a luxusní struktury Hingstonův přínosBiomoc RankBiochromatikaZpěv ptáků a přírodní muzikalitaVýznam Portmannova dědictvíPŘÍRODA A KULTURA„Dolaďování“ lidského těla a dušePůvod dichotomie „přírody“ a „kultury“Krajiny kulturní a přírodníSen o přírodní nevinnosti a počátky environmentálního cítěníPovaha civilizaceEnvironmentalismus a jeho myšlenkové kořenyARTEFAKTY A JEJICH EVOLUCEZvířecí artefaktyLidské artefakty a jejich evoluceLidské sebedesignováníMalbyBox: UměníJazyk jako artefakt a jeho evoluceFolklór jako fenoménDOMESTIKANTIPovaha domestikaceZdomácňování a selekceAutodomestikace člověkaÚčel domestikantůBox: Němé tvářeZvířata a lidé jako objekty reprezentaceKvětinyPOVAHA RITUÁLUZávěremMikropříběh na závěrLiteraturaJmenný rejstřík

Ukázka

POLARITA LIDSKÉ PERCEPCE SVĚTAPOLARITA LIDSKÉ PERCEPCE SVĚTALidé mají tendenci vnímat každý z aspektů nás obklopujícího světa (i sebe sama) podvojně, jako dvojici protikladů (typu dobrý × zlý, hmota × duch, pokrokový × reakční, užitečný × škodlivý, zděděný × naučený, horký × studený atd.). Tyto „protiklady“ jsou prožívány jako kvalitativně různé, a mají proto tradičně i rozdílná jména a jsou pokládány za cosi neslučitelného, zcela a úplně opačného. V archaických indoevropských jazycích (a údajně zejména v čínštině) je však řada příkladů, kdy jedno slovo původně označovalo oba konce téhož polárního páru: lat. altus – vysoký i hluboký, praestigium – mámení i proslulost, imago – obraz i vzor, řec. farmakon – jed i lék, hagios – svatý i ohavný, elpis – strach z věcí příštích i jistota z „posichrování“ proti nim, angl. apparent – zjevný i domnělý, virtual – opravdový i zdánlivý, či byl u obou alespoň dobře patrný tentýž kořen: lat. clamare – křičet, clam – tajně, skrytě; lat. siccus – suchý, sucus – šťáva; něm. stumm – němý, Stimme – hlas (někdy týž slovní kořen nabývá v různých jazycích opačného významu – lat. hostis – nepřítel, čes. host; rus. zapomniť – zapamatovat si, užasnyj – strašlivý) atd. Časté je i spojení zcela protikladných slov, které se nakonec přikloní k jednomu z obou významů: angl. without („s“ + „bez“), něm. allein (vše + jeden), sám, čes. strašně krásný atd.; blíže např. Freud (1910) ve své pozoruhodné práci Über den Gegensinn der Urworte.

Ukázka 2

PORTMANNŮV PŘÍNOSPORTMANNŮV PŘÍNOSV této knize je z myšlenek Adolfa Portmanna (1897–1982) a komentářů k nim uvedeno jen nutné minimum a zájemce o originální Portmannova díla (1948, 1960b) je třeba odkázat na původní prameny či český překlad knihy Nové cesty biologie z roku 1997, je mu věnován i nedávno vydaný sborník (Kleisner, 2008). Portmannova životopisná data a jeho historické zasazení do myšlenkových proudů „německé“ biologie a autorovy další komentáře k nim zde nebudou znovu rozváděny a čtenář je najde v původních pracích (Komárek & Verhoog, 1994; Komárek, 1997, 2004, 2008a,c). V této knize nebude podrobněji probírána ani otázka mimetických podobností v ži­vém světě, autorem dostatečně zohledněná jinde (Komárek, 2004), ani Portmannovy antropologické názory, koncentrující se zejména na reflexi člověka jakožto primáta v neotenickém stavu (blíže Komárek, 2008a). Portmannovi byl svými intelektuálními zájmy blízký i Raymond Ruyer (1962, 1964).

Ukázka 3

POVAHA RITUÁLUPOVAHA RITUÁLU

Kniha Příroda a kultura

NakladatelstvíNakladatelství Academia
AutorStanislav Komárek
Rok vydání2013
ISBN tištěného vydání978-80-200-2142-7
Jazykčeština

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Mimikry a příbuzné jevy: Dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů

Mimikry a příbuzné jevy: Dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů

Stanislav Komárek

Kniha zachycuje celou šíři jevů v rámci adaptivních zbarvení v přírodě: krypse, aposematismu i různých typů mimézí i historii jejich poznávání za posledních ...

Cena 300 Kč

Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie

Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie

Komárek Stanislav

Kniha je souborným vydáním autorových textů k biologické antropologii a jejím dějinám, s přihlédnutím k dějinám biologických disciplín vůbec. Vzhledem k tomu...

Cena 150 Kč

Živočichopis doby aneb Komárkova abeceda

Živočichopis doby aneb Komárkova abeceda

Stanislav Komárek

Další souborné vydání autorových novinových sloupků a dalších publicistických textů, tentokrát z let 2012–14, řazených, jak už název napovídá, abecedně. Týka...

Cena 200 Kč

Skrytá poselství vědy

Skrytá poselství vědy

Sylva Daníčková

Kniha představuje osobitý souhrn rozhovorů s představiteli české vědecké obce, který nabízí široké čtenářské veřejnosti pohled na vědecké bádání (jak v oblas...

ZDARMA